Saamhorigheidsorgel

Saamhorigheidsorgel

De naam Saamhorigheidsorgel is
ontleend aan het volgende: 


Een orgel bestaat uit verschillende stemmen of registers.
Elk register heeft zijn eigen
specifieke klankkleur.
Worden deze klankkleuren met zorg samengesteld, dan voegen ze zich naar elkaar en horen ze bij elkaar.
Afzonderlijk hebben ze iets te vertellen, maar gezamenlijk ook. 
Door verschillende personen is aan het orgel gewerkt, dat gaf een saamhorigheidsgevoel, het elkaar steunen. 

Bij het musiceren hoop je ook te bereiken dat uitvoerenden
en toehoorders met elkaar ervaren wat op dat moment plaatsvindt.

Opbrengsten van concerten gaan
naar het project,
         Stichting Niños Felices en Ecuador
          (Gelukkige Kinderen in Ecuador)
(De stichting heeft een ANBI beschikking)

Op deze wijze krijgt saamhorigheid, het bij elkaar zijn,
gestalte door te zorgen voor eten en onderwijs voor deze kinderen.

Huisorgel Saamhorigheidsorgel
VorigPagina 1 van 5