Historie

Historie

Een wens ging in vervulling toen zich omstreeks 1988 de mogelijkheid aandiende om een huisorgel aan te schaffen. Het betreffende orgel, dat in eerste aanleg vervaardigd was door Cees van Wijk uit Zetten, werd na zijn overlijden door mij aangekocht en gewijzigd. Mij stond een instrument in Frans romantische geest voor ogen. 

Het orgel, samengesteld uit materiaal van het voormalige instrument uit de aula van de Landbouwhogeschool te Wageningen (H.W. Flentrop – 1934) en uit materiaal verkregen uit andere orgels, is tussen 1988 en 1992 gebouwd door Hermen Meijer uit Druten en door ondergetekende. 
Uiteindelijk had dit instrument achttien stemmen, verdeeld over twee klavieren en pedaal. Het eerste manuaal was Koppelklavier, het tweede manuaal Grand Orgue en het derde manuaal Récit. De speeltafel was vrijstaand en het gehele orgel stond in een zwelkast. Toets- en registermechaniek waren mechanisch uitgevoerd. 
Het huisorgel werd gebouwd in een bestaande ruimte, naast het huis. Deze ruimte, een soort schaapskooi, was niet groot en had akoestisch zijn tekortkomingen. De klank werd aangepast. 

Talrijke huisconcerten zijn gegeven, ook in combinatie met andere instrumenten. 
Hierdoor geïnspireerd kwam de gedachte steeds meer naar boven om een grotere ruimte te bouwen, met meer mogelijkheden, wat zowel het orgel als de toehoorders ten goede zou komen. 
Van 1997 tot 2000 kregen de bouwplannen vaste vorm, wat betekende dat het orgel in september 2000 werd gedemonteerd. 
Waar vier jaar bouwen nodig was, werd binnen één week afgebroken. 
Een orgelloos tijdperk brak aan ……….. 

Jurjen de Vries

Pagina 2 van 7